עבודות רשות הניקוז בנחל דליה

החקלאי • 11/6/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

עבודות רשות הניקוז בנחל דליה 11.6.18

לחברים ולתושבים שלום,

מצורפת הודעה מהועד החקלאי לגבי עבודות בנחל דליה,

הקטע השלישי והאחרון.

בברכה,

אריאלה שני

מזכירת האגודה החקלאית.