עדכון מועדי פתיחת משרד השבוע

הודעות מזכירות • 24/5/2021 כניסות

ביום רביעי 26.5.21 אעדר מהמשרד.

 

הדואר יוחלק בשעות אחה"צ.

 

להתראות

אהובה