קורס ללימוד ספרדית

קיזמכר אפרת • כניסות

שלום רב
מכיוון שלא הצליחה להתגבש קבוצה ללימודי ספרדית במושב, מוצאת לנכון לידע את המתעניינים שהשיבו בזמנו למודעה, שעומד לקום חוג ללימודי ספרדית במרכז מיר"ב
מצורפת החוברת בה הפרטים גם לגבי לימודי שפות 
שבת שלום 
אפרת