עדכון - הודעה על היעדרות אהובה בשבוע הקרוב והבא

הודעות מזכירות • כניסות

לידיעת התושבים,

 

החל מ 10.4.19 16.4.19 אעדר מהמשרד והספרייה.

 

הדואר יחולק ע"י רילי מזכירת אגודת החקלאי.

דברי דואר רשומים וחבילות גם  יחולקו ע"י רילי בשעות עבודתה במשרד.

 

בברכת שבוע טוב

אהובה