קהילה לומדת פרשת החודש

ברוש בת שבע • כניסות

ביום רביעי 15.5
נתכנס בבית רוחמה ומנחם פרידמן
בשעה 20.00
ללמוד פרשה.
ד״ר רחל גרובייס תלמד את שיעור
יום ליום יביע אומר
הציבור מוזמן
להתראות