הפסקת מים עקב פיצוץ בצינור מים

הודעות מיידיות • 13/1/2019 כניסות

עקב פיצוץ בצינור מים הופסקה אספקת המים עד לתיקון הפיצוץ צפי לתיקון שעתיים עד שלוש שעות.

 

בברכה

אגודת החקלאי בת שלמה