הנחיית השעה - השבתת בתי ספר

הודעות מיידיות • 12/3/2020 כניסות

12.3.20, 20:45

🎙
תושבות ותושבי חוף הכרמל,

בהמשך להנחיות הרשמיות, גם בחוף הכרמל יושבתו ממחר בתי הספר. מס' דגשים חשובים:

🔸 מוסדות החינוך המיוחד  _ילמדו כרגיל._ 
🔹 כיתות חינוך מיוחד בתוך בתי"ס רגילים _*יושבתו*_.
🔸 כפרי נוער ופנימיות  _יפעלו כרגיל._
🔸 גני הילדים ופעוטונים  _ילמדו כרגיל._

ראש המועצה אסיף איזק הודיע כי מחר בבוקר יתכנס מטה המועצה להערכת מצב. המטה יבחן את הפעולות המיידיות שיש לנקוט, לצורך התמודדות מיטבית  עם הנסיבות החדשות.  
הודעה מסודרת לציבור תצא מייד בסיום הערכת המצב.