בדיקת תפילין ומזוזות בחודש אלול

שניאור ואסתר טל • כניסות

קבצים מצורפים:

S90331-180434
בברכה לגאולה שלימה ומיידית