קהילה לומדת פרשת השבוע

ברוש בת שבע • כניסות

שלום

ביום רביעי הקרוב 6.2. בשעה 20.00

נתכנס בבית משפחת ברוש 

ללמוד את פרשת יתרו 

עם אלישבע טסלר

היבור מוזמן

להתראות