הדלקת נרות חנוכה

בת שבע ויסנודל • כניסות

הדלקת נר חמישי של חנוכה,
יום ה 26.12 בשעה 20:00.
*כדי להערך כראוי עדכנו בבקשה כוונות הגעה טל קאופמן:* 0528383058

לאחר הדלקת הנרות נלמד על מיתוס נס פך השמן בהנחיית בת - שבע ברוש.

צוות ועדת תרבות