מפגש בעלי נחלות בנושאי זכויות המגורים בנחלה עם חברת "מבט למושבים"

החקלאים בקהילה • כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב למושבים ובעלי הנחלות בנושא כניסה להחלטה והסדרות מושב בת שלמה

הזמנה לבעלי נחלות במושב בת שלמה

ביום ראשון, תאריך 8/12/19 בשעה 19:30
ניפגש במועדון לחבר עם חברת מבט למושבים, 
הזרוע היישומית של תנועת המושבים המעניקה שירותים לכלל המושבים בישראל. 


החלטות רמ"י החדשות בנושאי זכויות המגורים בנחלה מגיעות ומשפיעות על כל מושב ומשק בישראל.

לשם מימוש זכויות קניינית משמעותית והוון נחלה, יש צורך להיכנס להחלטת המנהל.
על מנת להיכנס להחלטה, הנחלה חייבת להיות 'ירוקה', כלומר מוסדרת בהיבט התכנון והבניה.

בחודשים האחרונים, עם תחילת הפעילות של יחידת האכיפה הארצית, בעלי הנחלות מצויים במציאות מורכבת.

עמ"נ לסייע ולהעניק שירות מותאם ומקצועי הוחלט על הקמת מערך ייעודי להסדרת הנחלות,
המערך מורכב מאנשי המקצוע המתמחים בתכנון מושבים אשר נותנים מענה וקשב לבעלי הנחלות במושבי הארץ ומבצעים הלכה למעשה את הליך הסדרת הנחלה.


חברת מבט מבצעים את המדידה הנדרשת, מכינים את תיק המסמכים וממתנהלים מול רמ"י,

מבצעים פגישות פרטניות עם החברים על מנת לבחון ולהמליץ על נתיב ההתקדמות של הנחלה באופן פרטני.


מטעם חברת "מבט למושבים" יגיע אורי ריטוב, מנהל תחום תכנון וקניין.  


כולם מוזמנים,


בת שבע ויסנודל
יו"ר ועד אגודת החקלאי בת שלמה
050-3866300  מבט למושבים פגישה