נאסר על מיכליות קונדנסט לעבור על גשר בת שלמה

קיזמכר אפרת • כניסות

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157635000648213&id=723743212