חוג לספרדית דוברת

קיזמכר אפרת • כניסות

האם ישנן/ם מעוניינות/ים להשתתף בחוג לספרדית מדוברת במידה וייפתח בישוב?
אפרת