רצועות לכלבות

קיזמכר אפרת • כניסות

הבהרה!
הכלבות עשו תרגיל והשתחררו, עשר דקות, ועדות ויברח
חזרו מאוחר יותר לאחר שמישהו חס על מצבן ואיפשר להן להתרוצץ בנוחות
תודה על כך

הודעות בנושא זה