נושאים לישיבת ועד מקומי 3.8.21

הודעות מזכירות • 1/8/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

נושאים לישיבת ועד מקומי 9.21- 3.8