הוגשה עתירה של האגודה כנגד הפקעת האדמות בחגית.

קיזמכר איציק • 7/10/2018 כניסות

שלום רב,

בהתאם להחלטה שקיבלה האסיפה הכללית של חברי האגודה ביום 28.8.18, היום הוגשה העתירה לבג"צ כנגד הפקעת האדמות למיכל הקונדנסט והצנרת.  העתירה הוגשה יחד עם קיבוץ נחשולים שגם הם נמצאים בתחום ההפקעה. כמו כן, סוכם עם מעגן מיכאל שהם יופיעו כמשיבים, על מנת לאפשר לעורכי הדין שלהם להוסיף טענות.   העתירה תואמה עם ארגון "שומרי הבית" ועו"ד אפרת ולנסי ריכזה את הטיפול.

תודה מיוחדת למאיר הדר יו"ר הוועד היוצא ולחברי הוועד היוצא על תמיכתם במאבק כנגד מתקני הטיפול הפטרוכימיים בגז הגולמי וכנגד איחסון הקונדנסט המסרטן בחגית, ותודה לרילי על שיתוף הפעולה.

נקווה שמהלך זה (בנוסף לצעדים נוספים שמתוכננים) יביא לצימצום הפגיעה ולצימצום הסכנות בעתיד.

איציק קיזמכר

אישור הגשת העתירה לבגצ כנגד ההפקעה