עקב מיעוט נרשמים לא יתקיים טיול לקיסריה ברביעי הקרוב בברכה ל ...

בלוך ליאת ונועם • כניסות

עקב מיעוט נרשמים לא יתקיים טיול לקיסריה ברביעי הקרוב

בברכה
ליאת