קהילה לומדת פרשת החודש

ברוש בת שבע • כניסות

שלום
ביום רביעי 12.6
נתכנס בשעה 20.00 בבית ליאת ונועם בלוך
ללמוד את פרשת חייו של הנביא הושע.
זו ההפטרה לפרשת במדבר, הנקראת החודש.
מנחה בת-שבע ברוש
הציבור מוזמן