אסיפה כללית של אגודת החקלאי בנוגע להפקעת אדמות באתר חגית/מו"מ עם נובל אנרגי

אמסילי שלמה • כניסות

תושבים יקרים.
בהמשך להודעת אגודת החקלאי על האסיפה הצפויה,כאשר הנושא על סדר היום - מו"מ עם נובל אנרגי,
בנוגע להפקעת אדמות המושב באזור אתר חגית וכל המשתמע מכך.
חשוב שכולנו נגיע לאסיפה זו על מנת להביע את חששנו ודאגתנו מצעד זה, האדמות הן של האגודה אך הבריאות
היא של כולנו, לא נסכים לסכן אותה, חשוב שישמעו אותנו.
ניפגש מחר יום חמישי , 13.12.18 ,במועדון הישוב בשעה 19.45,נוכחותכם חשובה ביותר.
תודה
שלמה אמשילי
מטה המאבק