הזמנה להציע הצעות להפעלת מכולת הישוב.

החקלאי • 7/2/2019 כניסות

הזמנה להציע הצעות להפעלת מכולת הישוב.