מכרזים - מ.א. חוף הכרמל

הודעות מועצה אזורית חוף הכרמל • כניסות

קבצים מצורפים:

מכרז 139

מכרז 14

מכרז 15

נצחית בן אבו- מ.א חוף הכרמל

מזכירת לשכת מנכ"ל המועצה

טל: 04-8136221  

----------------------------------

אתר המועצה:

www.hof-hacarmel.co.il