שי לתושבים לקראת השנה החדשה - מוזמנים

הודעות מזכירות • 16/9/2019 כניסות

ועד מקומי בת שלמה מברך את כל התושבים

בברכת שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושמחה.

במזכירות המושב ממתינה לכם צנצנת דבש, תוצרת מקומית - ממכוורת תמיר.

מוזמנים לקבל בשעות עבודת המזכירות.

 

בברכת יום טוב

מזכירות המושב

 

 

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ברכה לשנה החדשה