עדכון ביוב: סגירת כבישים ליום רביעי 7/8

הודעות מיידיות • כניסות

תושבים יקרים,
מחר, יום רביעי 7/8, ימשיך להיות סגור קטע הכביש ברחוב השסק היוצא לכיוון הגינה הקהילתית ולשטחים החקלאיים. 

שימו לב!
העבודות עדיין מתבצעות בכבישים הסמוכים.
אנו מדגישים ופונים לכל דיירי האזורים בהם עובדים: 
רצוי להוציא את רכביכם ערב קודם למתחם החנייה ליד גן הילדים או ליד המזכירות.
בעלי נחלות - נא עדכנו את הדיירים שלכם.
נא היו סבלניים 😊 

הורים - נבקשכם לוודא כי ילדיכם ילכו בזהירות בדרכים, ירכבו במשנה זהירות באיזורים בהם מתבצעות העבודות ויפקחו עיניים לכל מפגע בדרך נא וודאו איתם כי הם 
לא מתקרבים לערימות החול, החצץ ואף לא לבטונדות - מקומות אלו מסוכנים ואינם מיועדים למשחק!! 

המשך ימים מלאי משובחים
ועד מקומי ואגודת החקלאי
בת שלמה