הודעות רשמיות אחרונות

עדכון - פתיחת משרד יום ראשון 20.8.17 הודעות מזכירות • 17/8/2017
עדכון - פתיחת משרד יום ראשון 20.8.17

**הזמנה*** תרבות ופנאי • 17/8/2017
**הזמנה***

מוצ"ש 19/8 קולנוע בר דעת בחאן יותם, הכניסה חופשית הודעות מזכירות • 14/8/2017
מוצ"ש 19/8 קולנוע בר דעת בחאן יותם, הכניסה חופשית

הודעות ציבוריות אחרונות

קהילה עושה שוק בלוך ליאת ונועם • 19/8/2017
קהילה עושה שוק

אישור -סימול - שמות הרחובות ומספרי בתים של בת שלמה במשרד הפנים ויסנודל בת שבע • 16/8/2017
אישור -סימול - שמות הרחובות ומספרי בתים של בת שלמה במשרד הפנים

קהילה עושה שוק - מה היה לנו ואיך ממשיכים? בלוך ליאת ונועם • 14/8/2017
קהילה עושה שוק - מה היה לנו ואיך ממשיכים?

תמונות אחרונות

מוצ"ש 19/8 קולנוע בר דעת בחאן יותם, הכניסה חופשית
מוצ"ש 19/8 קולנוע בר דעת בחאן יותם, הכניסה חופשית

יצירת קשר עם המזכירות

bat.pro7@gmail.com bat.pro7@gmail.com